Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jsi návštěvníkem mého blogu, účastníš se soutěží, odebíráš novinky, píšeš komentáře, tak mi poskytuješ své osobní údaje. Já je zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečnost. Slibuji, že tvoje údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Sice teď momentálně neprodávám žádné produkty a nejsi tedy mým zákazníkem, ale návštěvníkem blogu. V budoucnu je ale možné, že třeba něco prodávat budu a tady najdeš i zásady a práva zákazníků, třeba se jím jednou staneš 🙂 

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů jsem já, Veronika Ježíková, která provozuji blog www.veselaska.cz. Jako správce spravuji tvoje údaje a určuji, za jakým účelem, jak a jak dlouho budu tvoje údaje zpracovávat. Vybírám také další zpracovatele, které ke zpracování využívám.

Jak údaje zpracovávám a proč

Tvoje osobní údaje zpracovávám především proto, abych ti mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníš soutěží, tak zpracovávám tvé osobní údaje za účelem kontaktování v případě výhry a doručení výhry. Takto poskytnuté osobní údaje dál nijak nevyužívám, pokud mi to nepovolíš extra.

E-mailové kampaně a newslettery

Pokud jsi čtenář, tak ti e-mailem posílám novinky či informace o nových článcích, ke kterým ses přihlásil/a. Sleduji, co tě zajímá a jaké e-maily otevíráš, abych věděla, co se ti líbí a mohla bych tak tvořit obsah, který tě zajímá. 

Pokud jsi zákazník, tak tvůj e-mail zpracovávám za účelem zasílání obchodního sdělení. Zasílám ti e-maily z důvodu oprávněného zájmu, který u tebe důvodně předpokládám.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání tvého souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Tvoje osobní údaje zpracovávám já, Veronika Ježíková, jakožto správce osobních údajů. Abych si mohla zjišťovat, jak se ti u mě líbí, používám tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

TOPList – statistiky

WPStatistiky

MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci

Jak mě můžeš kontaktovat

Ať už máš jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžeš mě kontaktovat na e-mailové adrese: verca@veselaska.cz

Předávání tvých dat mimo Evropskou Unii

Tvá data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Tvoje data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, což je ten zámeček vedle url adresy, a zabezpečila jsem tvoje osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z nich využít, kontaktuj mě prosím prostřednictvím e-mailu: verca@veselaska.cz

Máš právo na informace, které si právě teď čteš.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti do 30 dnů doložím, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u mě něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvoje nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechcei na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo.

V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu také tvoje údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018